فارسی ساز پانل مدیریت و کارمندان Kayako

Rating:        Based on 2 ratings
Reviewed:  1 review
Downloads: 463
Released: Dec 13, 2009
Updated: Dec 13, 2009 by fouladvand
Dev status: Alpha Help Icon

Recommended Download

Application 1/54 - admin_staffpermissions.php ( Farsi )
application, 5K, uploaded Dec 13, 2009 - 217 downloads

Other Available Downloads

Application 2/54 - mailparser_misc.php ( Farsi )
application, 5K, uploaded Dec 13, 2009 - 117 downloads
Application 3/54 - admin_livesupport.php ( Farsi )
application, 2K, uploaded Dec 13, 2009 - 129 downloads

Release Notes

بعد از به پایان رسیدن فارسی سازی بخش کاربری و تائیدیه شرکت کایاکو ، هم اکنون پروژه فارسی سازی پانل مدیریت و کارمندان نیز آغاز شده است .
فایل های ارائه شده در این بخش به صورت جایگزین و به جای فایل های موجود در پوشه Locale کپی می گردند .
لازم به ذکر است که این پروژه هم اکنون در مرحله آزمایشی قرار دارد و استفاده از منابع مذکور در سیستم های رسمی پیشنهاد نمی گردد .
خواهشمند است پس از آزمایش ، عیوب و ایراد های احتمالی را در همین وب سایت اعلام نموده و یا به پست الکترونیک :
info()(ATsign)()Iting.ir
ارسال نمائید .
این فارسی سازی در مرحله اولیه شامل 54 عدد فایل می باشد که تک به تک ترجمه و در اختیار شما قرار خواهند گرفت .

Reviews for this release

     
very good dear
by shahedi on Oct 24, 2013 at 5:31 PM