گزارش خطاهای موجود در درون ریزی صفحات یا تی پی ال ها

Mar 23, 2011 at 10:03 PM
Edited Mar 23, 2011 at 10:23 PM

line-19, column 7

این خطا موجود در دستور "بادی" باعث افت سرعت در لود میشه و در اینترنت اکسپلورر مشگل ایجاد میکنه و نباید به این شکل باشه

<body ><center>

Mar 23, 2011 at 10:26 PM

 

دنباله <FOO/> را مي توان حداقل به دو روش مختلف تفسير کرد، بسته به نوع DOCTYPE از سند مربوطه داره. براي اچ تي ام ال 4.1 اکيدا نبايد از '/' در پايان تگ <FOO> استفاده کرد. با اين حال ، تعداد زيادي از مرورگرهاي قادر به تفسير آن نيستند ، حتي در ورژن اچ تي ام ال 4.10 براي DOCTYPE اکيد ممنوع شده، بهتر است براي جلوگيري از آن به طور کامل در اسناد متني اصلي و بنيادي استفاده نشه و صرفا از ان در  صفحات XHTML استفاده بشه که اين مشگل رفع بشه .

نمونه های رویت شده

 

Line 5, column 127:
charset=UTF-8"><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" />

Line 8, column 127:
href="http://support.aryan-translators.ir/index.php?_ca=css&group=default" />

Line 76, column 188:
d="moduletitle">&#1579;&#1576;&#1578; &#1606;&#1575;&#1605; </a></strong><br />

Line 90, column 274:
&#1608;&#1575;&#1587;&#1578; &#1580;&#1583;&#1610;&#1583;</a></strong><br />

Line 107, column 205:
">&#1583;&#1575;&#1606;&#1588;&#1606;&#1575;&#1605;&#1607;</a></strong><br />

Line 121, column 251:
&#1711;&#1575;&#1605; &#1576;&#1607; &#1711;&#1575;&#1605;</a></strong><br />

Line 138, column 175:
a=view" id="moduletitle">&#1575;&#1582;&#1576;&#1575;&#1585;</a></strong><br />

Line 152, column 202:
">&#1583;&#1575;&#1606;&#1604;&#1608;&#1583; &#1607;&#1575;</a></strong><br />