کاياکو 4

Sep 24, 2012 at 1:35 PM

سلام به همه

مي خواستم بدونم فايل تمپليت مربوط به کاياکو نسخه 4 رو چطور مي تونم تهيه کنم. در واقع مي خوام قالب، به صورت راست به چپ باشه