اعلام باگ

Nov 29, 2009 at 6:30 AM

لطفا ايراد هاي مشاهده شده در سيستم را در اين مكان گزارش نمائيد .

Please Apply and Track Release's Bugs on this Section .

Aug 17, 2011 at 6:46 AM

سلام

من از نسخه

v3.70.01

استفاده میکنم

وقتی نسخه زبان شما رو اضافه کردم  رو صفحه اصلی ساپپورت بعد تغییر زبان این اخطار برام میآد و هیچ نوشته ای نشون داده نمیشه

Warning: mb_internal_encoding() [function.mb-internal-encoding]: Unknown encoding "" in *****\Support\swift.php on line 727

البته من آدرس فیزیکی سایت رو برای امنیت پاک کردم وستاره گذاشتم جاش